Інформація для вступників на 1 курс ОС Магістр «Право»

Інформація для вступників

для здобуття ОС Магістр

081 «Право»

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

(проходження ЗНО)

 

Заява вступника подається тільки в електронній формі (в режимі он-лайн*).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня;

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 24.00 год. 05 червня.

Прийом заяв та документів  розпочинається 02 липня і закінчується 26 липня.

Право на участь у конкурсному відборі мають особи, які мають ОС Бакалавр або ОКР Спеціаліст (спеціальність «Право», «Правознавство») за результатами:

– єдиного вступного іспиту з іноземної мови (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) (проводиться 11 липня)

– єдиного фахового вступного випробування (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) що має такі складові:

 • тест з права
 • тест загальної навчальної правничої компетентності

Право на участь у конкурсному відборі мають особи, які мають ОС Бакалавр (спеціальності «Міжнародне право», «Правоохоронна діяльність») за результатами:

– єдиного вступного іспиту з іноземної мови (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) (проводиться 11 липня)

– єдиного фахового вступного випробування (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) що має такі складові:

 • тест з права
 • тест загальної навчальної правничої компетентності
 • додаткових вступних випробувань (складання розпочинається з 14 травня по 31 травня).

Право на участь у конкурсному відборі мають особи, які мають ОС Бакалавр (спеціальності «Економіка», «Економіка та підприємництво») за результатами:

– єдиного вступного іспиту з іноземної мови (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) (проводиться 11 липня)

– єдиного фахового вступного випробування (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО) що має такі складові:

 • тест з права
 • тест загальної навчальної правничої компетентності
 • додаткових вступних випробувань (складання розпочинається з 14 травня по 31 травня).

– Проходження курсів з основ правознавства (на базі навчального закладу).

 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

(за вступними іспитами)

 

Заява вступника подається тільки в паперовій формі (особисто).

Прийом заяв та документів  розпочинається 02 липня і закінчується 09 липня.

Право на участь у конкурсному відборі за результатами

– вступного іспиту з іноземної мови (проводиться 11 липня) та

єдиного фахового вступного випробування (тест з права + тест з загальної навчальної правничої компетентності) (проводиться 13 липня),   

мають особи:

 • які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

Документи, які подаються на 1 курс магістратури:

 1. Заява вступника

– тільки в електронній формі (в режимі он-лайн*)

 •  подають вступники за загальними правилами

– тільки в паперовій формі (особисто)

 •  для реалізації права на вступ за іспитами відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про здобутий ступінь вищої освіти;
 • у разі подання документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), відомості про який відсутні в Єдиній базі (документ, виданий до запровадження реєстрації документів про вищу освіту в Єдиній базі, документ, виданий вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання), військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти; диплом про перепідготовку тощо);
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (оригінали):

 1. Документ, що посвідчує особу + копія

 

 1. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) + копія

 

 1. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) + копії

 

 1. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту 2018 року та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО)2017 та 2018 років (за наявності) + копія

 

 1. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за наявності) + копії

 

 1. Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (розділ VIII п. 11.1 Правил прийому)(у разі зарахування).

 

 1. Документи, які підтверджують те, що вступники проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також, що вступники проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (за наявності).

 

 1. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

 

Примітки:

*Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.