Юридична кліника

Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18,
адміністративний корпус, ауд. 30
Телефон: (0512) 34-11-00
terentyev-v-iЗавідувач юридичної кліники
кандидат юридичних наук, професор
ТЕРЕНТЬЄВ Віктор Іванович
 
В 2003 році на базі Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії створено новий підрозділ, метою якого було надання безкоштовної юридичної допомоги найменш соціально захищеним групам населення та забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичного аспекту юридичної професії.
На сьогодні юридична клініка Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» має багатий досвід практичної роботи, великий перелік типових документів, свою бібліотеку, напрацьований досвід роботи в галузі діловодства та важливий досвід навичок практичного спілкування студентів із громадянами при наданні правової консультації.
Клініка п’ять днів на тиждень здійснює прийом громадян, на їх прохання складає проекти документів до державних та інших установ та організацій. У клініці щорічно проводиться прийом близько 200 – 300 відвідувачів, складається близько 500 документів, понад 30 студентів бере участь у роботі клініки.
До діяльності клініки залучаються студенти 3-4 курсів навчального центру, а у виняткових випадках (для виконання технічних завдань) студенти 2 курсу. Студентський склад клініки включає юристів-консультантів та волонтерів. Консультанти надають правову допомогу відвідувачам клініки, а волонтери виконують технічні завдання консультантів задля прискорення роботи клініки.
Робота клініки організована групами з одного-двох юристів-консультантів, які працюють під керівництвом викладача-куратора. Керівництво роботою студентів здійснюють куратори – професор, кандидат юридичних наук Терентьєв В.І., кандидат юридичних наук, доцент Достдар Р.М., старші викладачі Данильченко О.В., Кіян Т.М., та Обручков Р.І.
Правова допомога громадянам надається у вигляді консультацій, роз’яснень, складання правових документів, окремим категоріям громадян надається постійна допомога.
Клініка тісно співпрацює з управлінням юстиції у Миколаївській області, щорічно надаючи інформацію про перелік питань, з якими найчастіше звертаються відвідувачі клініки, та перелік категорій громадян, які звертались до клініки за отриманням правової допомоги. В свою чергу, управління юстиції часто рекомендує звернутися до юридичної клініки громадянам, які потребують юридичної поради, роз’яснень, рекомендацій або іншої форми правової допомоги.
Студенти, що беруть участь у роботі юридичної клініки, згодом виділяються із загальної маси студентів, що навчаються у Миколаївському інституті права, завдяки отриманим ними навичкам складання правових документів, вирішення практичних правових завдань та досвіду спілкування з різними категоріями громадян.
Основними принципами діяльності юридичної клініки є:
— повага до права, справедливості, людської гідності;
— спрямованість на захист прав і свобод людини;
— гуманізм;
— законність та верховенство права;
— об’єктивність;
— безоплатність надання правової допомоги;
— конфіденційність;
— компетентність та сумлінність.