Інформація для вступників на 1 курс ОС Бакалавр

Інформація для вступників на перший курс

(для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

на основі повної загальної середньої освіти)

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Заява вступника подається тільки в електронній формі (в режимі он-лайн*).

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 01 липня 2019 року.

УВАГА! Заява подається в письмовій формі

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУ «ОЮА»;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Прийом заяв та документів розпочинається з 10 липня та закінчується о 18.00 годині 22 липня 2019 року.

Право на участь у конкурсному відборі за результатами ЗНО 2017, 2018 та 2019 років мають особи, які мають конкурсний бал (КБ) не нижче 130 з конкурсних предметів:

 • українська мова та література (П1)
 • історія України (П2)
 • математика, іноземна мова, географія (П3) (іноземна мова – ЗНО 2018 та 2019 років).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = (П1*0,3+П2*0,35+П3*0,25+А*0,1)*1,04(РК), де

П1 – конкурсний предмет 1

П2 – конкурсний предмет 2

П3 – конкурсний предмет 3

А – середній бал атестату

РК – регіональний коефіцієнт.

 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

Заява вступника подається тільки в паперовій формі (особисто).

Прийом заяв та документів розпочинається з 10 липня та закінчується о 18.00 годині 16 липня 2019 року

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

– особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

– особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

– особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

– особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 

На 1 курс подаються:

 1. Заява вступника
 • тільки в електронній формі (в режимі он-лайн)*

– подають вступники на основі повної загальної середньої освіти

 • тільки в паперовій формі (особисто)

                         – подають вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови (вступ за співбесідою, іспитами) щодо участі в конкурсному відборі, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, і бажають скористатися цими правами. Такі вступники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університету та/або квотою-1, квотою-2.

                        – за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

                         – у разі подання іноземного документа про освіту;

                         – разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

                         – у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

                        – для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених Правилами прийому до НУ «ОЮА»;

                        – у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (оригінали):

 1. Документ, що посвідчує особу + копія

 

 1. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) + копія

 

 1. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) + копії

 

 1. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2017/2018/2019 р. + копія(ї)

 

 1. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності) + копії

 

 1. Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (розділ VIII п. 12, 13, 14 Правил прийому)(у разі зарахування).

 

 1. Документи, які підтверджують те, що вступники проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також, що вступники проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (за наявності).

 

 1. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

 

 

Примітки:

*Університет створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.