Інформація для вступників на 1 курс ОС Магістр «Правоохоронна діяльність»

Інформація для вступників

для здобуття ОС Магістр

262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Прийом заяв та документів  розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня 2019 року.

Приймаються особи, які мають ОС Бакалавр, ОС Магістр або ОКР Спеціаліст (будь-які спеціальності та напрями підготовки) за результатами:

  • іспиту з іноземної мови (тест)
  • фахового вступного випробування (тест) (комплексний іспит з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики)
  • додаткові вступні випробування (тест) (для інших спеціальностей)

 

Документи, які подаються на 1 курс магістратури:

  1. Заява вступника
  • тільки в паперовій формі (особисто)

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (оригінали):

  1. Документ, що посвідчує особу + копія

 

  1. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) + копія

 

  1. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) + копії

 

  1. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.