Інформація для вступників на 1 курс ОС Магістр «Публічне управління та адміністрування»

Інформація для вступників

для здобуття ОС Магістр

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) розпочинається 13 травня та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться з 13 травня до 31 травня 2019 року(1 етап), з 03 вересня по 20 листопада 2019 року (2 етап).

Прийом заяв та документів  розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня 2019 року.

Право на участь у конкурсному відборі мають особи, які мають ОС Бакалавр або ОКР Спеціаліст за результатами:

 • єдиного вступного іспиту з іноземної мови (з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО)/ вступного іспиту з іноземної мови (проводиться 02 липня 2019 року)
 • фахового вступного випробування (тести)
 • додаткового вступного випробування (для інших спеціальностей).

 

УВАГА! Право на участь у конкурсному відборі за результатами  вступного іспиту з іноземної мови (проводиться 02 липня 2019 року), а не ЗНО

мають особи:

 • які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2019 року (з 01 квітня).

Документи, які подаються на 1 курс магістратури:

 1. Заява вступника
 • тільки в паперовій формі (особисто).

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (оригінали):

 1. Документ, що посвідчує особу + копія

 

 1. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) + копія

 

 1. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за наявності) + копії

 

 1. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) (за наявності) + копія

 

 1. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за наявності) + копії

 

 1. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.