Керівництво інституту

Директор

ПОЛІЩУК 
Сергій Михайлович
Народився 30 червня 1964 р. в смт. Врадіївка, Врадіївського району Миколаївської області.
Освіта вища юридична та вища економічна, старший радник юстиції, Почесний працівник прокуратури України.
З 1981 по 1986 р. навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету імені І.І.Мечникова.
В органах прокуратури працював з 1986 по 2015 р. на посадах слідчого прокуратури Врадіївського району Миколаївської області., прокурора Кривоозерського району Миколаївської області, прокурора Заводського та Ленінського районів міста Миколаєва, прокурора міста Миколаєва, першого заступника прокурора Миколаївської області.
Після звільнення з органів прокуратури у зв'язку з виходом на пенсію за вислугою років, з травня 2015 по червень 2016 р. – засновник і директор ТОВ Юридична фірма «Гарант права» в м. Миколаєві.
З 06.06.2016 – перебуває на посаді директора Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія".
Здобувач кафедри криміналістики НУ "ОЮА". Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії: "Особливості розслідування незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації".
 
Заступник директора з навчально-виховної роботи
 
dostdar-r-mДОСТДАР
Руслана Миколаївна
 
Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Народилася 30 червня 1976 р. в м. Черкаси. У 1998 р. закінчила цивільно-правовий факультет Одеської державної юридичної академії. За розподілом була направлена в Миколаївський навчальний центр і з вересня 1999 р. прийнята на посаду викладача Миколаївського навчального центру Одеської державної юридичної академії.
В 2001 р. була закріплена здобувачем кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. В Миколаївському навчальному центрі ОНЮА викладала навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право» та «Цивільний процес».
14 травня 2005 року успішно захистила дисертацію за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: «Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством» (науковий керівник – проф. Харитонов Є.О.). За матеріалами дисертації була опублікована монографія.
Після захисту кандидатської дисертації залишилася в Миколаївському навчальному центрі, викладає курси лекцій "Цивільне та сімейне право", "Порівняльне цивільне та комерційне право". У вересні 2006 року була переведена на посаду доцента кафедри правових дисциплін Миколаївського навчального центру ОНЮА. З березня 2008 року по теперішній час – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету "Одеська юридична академія". З 1 вересня 2014 р. по 31 березня 2015 р. займала посаду директора Миколаївського юридичного коледжу НУ "ОЮА". З 1 квітня 2015 р. заступник директора Миколаївського інститута права з навчально виховної роботи.
Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.