Кафедра гуманітарних дисциплін

Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, ауд.503

 

Телефон: (0512) 34-21-60

 

Електронна адреса: mip_gd@onua.edu.ua

 

Веб-сайт: http://humanitarix.tk/

 

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 20181228_115545-e1551077241183-576x1024.jpgЗавідувач кафедри
ШУБІН Сергій Петрович,
доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук

Кафедра гуманітарних дисциплін утворена в листопаді 2006 р. на підставі наказу ректора Одеської національної юридичної академії. На кафедрі забезпечують навчальний процес та здійснюють наукові дослідження 5 доцентів, кандидатів наук, 3 старших викладача.
В 2011-2016 рр. завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін був кандидат історичних наук, доцент Щукін Володимир Володимирович. У 2016 р. кафедру очолювала кандидат економічних наук Малюк Світлана Олександрівна. З 2018 року завідувачем кафедри є доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук Шубін Сергій Петрович.
Кафедра забезпечує викладання 27 навчальних дисциплін гуманітарного та фундаментального циклів. Вивчення студентами цих навчальних дисциплін сприяє розвитку їх інтелекту, загальної ерудиції та формуванню активної громадянської позиції. Все це створює основу для підготовки висококваліфікованих фахівців.
Колектив кафедри протягом 2016 – 2020 рр. здійснює наукові дослідження за темою: «Проблеми соціально-політичного, історико-культурного та економічного розвитку: регіональний вимір». Результати наукових досліджень заплановано втілити у монографіях,  навчальних посібниках, наукових статтях та тезах наукових доповідей. За вказаний період викладачі кафедри планують взяти участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та  регіональних науково-практичних конференціях.
Викладачі кафедри здійснюють керівництво дослідницькою роботою студентів, забезпечують участь студентів в міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та творчих проектів. 
Кафедра гуманітарних дисциплін має тісні партнерські стосунки з Державним архівом Миколаївської області, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, що сприяє впровадженню сучасних технологій у навчальний процес, забезпечує підвищення рівня наукових досліджень викладачів та студентів.