Структура

Директор – керівник структурного підрозділу, який здійснює безпосереднє управління діяльністю Інституту.
 
Навчально-методична рада – постійно діючий дорадчий колективний орган, створений для оперативного вирішення поточних питань організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи Інституту.
 
Кафедри – базові структурні підрозділи вищого навчального закладу що провадять освітню, методичну та наукову діяльність.
В Миколаївському інституті права функціонують три кафедри:
 
Бібліотека – основниій структурний підрозділ вищого навчального закладу, який є його освітнім, інформаційним, науковим і культурним центром.
 
Деканат – робочий орган Інституту, на який покладено обов'язки з вирішення поточних питань діяльності Інституту.