Про нас

Миколаївський інститут права є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія» без виокремлення, здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки 081 «Право»  за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб за денною та заочною формами навчання.
На перший курс Миколаївського інституту права здійснюється набір осіб, які мають повну загальну середню освіту та успішно здали ЗНО з конкурсних предметів, згідно Правил прийому до НУ «ОЮА».
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі спеціальності «Правознавство» мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем бакалавра за денною та заочною формами навчання.
Випускники з дипломом бакалавра права мають можливість продовжити навчання для отримання диплому магістра за умови успішного складання вступних іспитів з права та іноземної мови.
Є можливість отримати другу вищу освіту.