Практика

Адреса: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18, адмінкорпус, ауд.1
Телефон: (0512) 34-20-19
Електронна адреса: mip@onua.edu.ua
prisyazhenko-ye-oКерівник практикою
ПРИСЯЖЕНКО Євгенія Олександрівна
 
Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки юристів у Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія».
Фахівець-правознавець повинен мати фундаментальну юридичну підготовку, добре орієнтуватися в економічних і політичних цілях ситуації держави, займати активну суспільну позицію, володіти високими етичними якостями.
Фахівець повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової організації  праці,  вміти працювати з людьми.
Відповідальність за організацію і здійснення практич­ної підготовки студентів покладено безпосередньо на керівника Миколаївському інституті права НУ «Одеська юридична академія». Навчально-мето­дичне керівництво і виконання програм практики забезпе­чують кафедри: кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін, загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають також досвідчених викладачів і спе­ціалістів з певного фаху, які працюють в організаціях, де проходить практика.
Студенти Інституту проходять учбову, виробничу та переддипломну практику в районних відділах поліції, прокуратури, міграційної служби, державної виконавчої служби, реєстраційної служби, в господарському суді та судах загальної юрисдикції, в юридичних консультаціях, в юридичних відділах підприємств міста тощо. Практикантів, які добре проявили себе, запрошують після навчання на роботу. Випускники можуть за своїм фахом займати  посади апарату центральної і місцевої виконавчої влади, органах юстиції, митних органів, податкової служби та податкової міліції, працювати в судах, органах прокуратури, Національної поліції та Служби безпеки; юристами для роботи в підприємницьких структурах, акціонерних товариствах, банківських структурах та страхових компаніях, адвокатів, нотаріусів, фахівців для роботи в органах соціального захисту населення.