Деканат

 
timinska-t-mМетодист І категорії
ТІМІНСЬКА Тетяна Михайлівна
 
Деканат створено в 2015 році. Він об’єднує роботу денної та заочної форми навчання. Організовує та координує роботу деканату – методист І категорії Тімінська Тетяна Михайлівна. Також до складу деканату входять: старший лаборант Заблоцька Ольга Григорівна, Орлов Андрій Ігорович; лаборант Панченко Ірина Василівна.
Деканат виконує функції координації і адміністративне забезпечення навчального процесу, також контролює роботу викладачів і студентів на предмет її відповідності навчальному плану, приймає активну участь в громадському житті студентів. Працівники деканату проводять профорієнтаційну роботу та здійснюють набір абітурієнтів на І та старші курси, ведуть діловодство та навчально-методичну документацію у відповідності до затвердженої номенклатури справ по деканату.
Робота деканату сприяє кращій та ефективнішій організації навчальної, наукової та виховної роботи в Інституті.