Щодо дотаткової сесії ЗНО для магістрів

Для певних категорій вступників організовується додаткова сесія вступних випробувань, що проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти:

1) для вступників, які брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії (такі особи мають звернутися у день проведення ЗНО одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури).

2) для вступників, які брали участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій (такі особи мають звернутися протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення).

3) вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту через причини, що не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути (такі особи мають звернутися протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення). Причини:

– хвороба в день проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

– стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;

– викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;

– смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту, але не раніше ніж за сім календарних днів.

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії приймається регламентною комісією відповідного Регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проведення ЗНО, куди вступник звертається особисто.

Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються в місті Києві.

Необхідні документи для підтвердження поважності кожної з передбачених причин містяться у Розділі 7 Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0448-18)