Студенти Миколаївського інституту права НУ «ОЮА» в музеях міста

Завданням курсу «Історія української культури» є формування у студентів почуття патріотизму, національної свідомості, високого рівня духовності, адже саме навернення людей до культури у її глибокому розумінні сприяє утвердженню загальнолюдських цінностей. Як і інші гуманітарні дисципліни, вона допомагає формувати наш світогляд, сприяє розвитку мислення та духовності, створює необхідний базис для засвоєння спеціальних дисциплін. Курс «Історія української культури» має велике практичне значення для удосконалення культурологічної підготовки студентів. Він покликаний формувати науковий світогляд студентської молоді; сприяти творчій активності майбутніх фахівців; виховувати моральні якості майбутнього спеціаліста, готового до примноження матеріальних і духовних цінностей народу. Власне на цих чинниках ґрунтується життєва та суспільна активність людини.

В рамках вивчення даної дисципліни викладачі кафедри гуманітарних дисциплін разом зі студентами 1 та 2 курсу денного навчання відвідують музеї міста. 29 жовтня 2018 року для студентів 2 курсу була проведена оглядова екскурсія в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна; 01 листопада 2018 року студенти 1 курсу відвідали обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» (тематична виставка «Звичаї та матеріальна культура українців XV – XVIII ст.»).