Практичне заняття «Криміналістична фотографія та відеозапис»

В Миколаївському інституті права НУ «Одеська юридична академія» при викладанні різних дисциплін викладачі кафедр поряд з проведенням лекційних та семінарських занять, приділяють увагу проведенню практичних занять для здобування студентами відповідних навичок майбутньої професії та закріплення викладеного теоретичного матеріалу. До проведення практичних занять залучають досвідчених практичних працівників  за напрямком певної дисципліни.

Так, 20.11.2018 року під час проведення навчальної дисципліни «Криміналістика» в МІП НУ «Одеська юридична академія» зі студентами 301 навчальної групи проводилося практичне заняття старшим викладачем кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін (начальником відділу криміналістичного забезпечення Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області підполковником поліції) Левицьким Андрієм Олеговичем на тему «Криміналістична фотографія та відеозапис». Під час даного практичного заняття студентам було надана можливість, як під керівництвом викладача, так й самостійно, здійснювати фотогравіювання за правилами судової фотографії та проводити відповідний відеозапис.

Після проведення даного заняття було здійснено групове фотогравіювання.