Науково-дослідна робота студентів Миколаївського інституту права НУ «ОЮА»

Науково-дослідна робота студентів органічно пов’язана з навчальним процесом і є його продовженням. Вона є важливим чинником ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Науково-дослідна робота студентів відіграє важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх юристів. Вона дедалі більше набуває, поряд з професійним, виховного та світоглядного значення.

10 травня 2019 року на базі Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського відбулася VII Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків, студентів та аспірантів «Розвиток держави Ізраїль в умовах сучасної глобалізації світу: історико-політичний аспект». Співорганізатором конференції виступив Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». В роботі оргкомітету конференції прийняла активну участь доцент кафедри гуманітарних дисциплін МІП НУ «ОЮА» Сугацька Н.В. На конференції були присутні студенти групи 100. З доповідями виступили студентки 1 курсу Крошніна Анастасія та Давидян Варвара (науковий керівник Сугацька Н.В.).