Зустріч прокурора Зінченко Є.Ю. зі студентами Миколаївського інституту права

Відповідно до пункту 1 наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства освіти та науки України від 13.10.2017 № 289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між відомствами» з метою формування у молоді правомірної поведінки, самодисципліни, поваги прав інших людей, усвідомлення юридичної відповідальності за правопорушення прокурором з міжнародно-правових доручень регіональної прокуратури Миколаївської області Зінченко Євгенією Юріївною 23 квітня 2018 р. проведено лекцію зі студентами бакалаврату та магістратури Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» на тему: «Діяльність прокурора щодо міжнародного співробітництва у кримінальному
провадженні».
В межах лекції висвітлені питання діяльності прокурора щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (вказано на правові підстави здійснення міжнародної правової допомоги у
кримінальному провадженні, визначені основні напрями діяльності Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, вказано на особливості оформлення та розгляду запитів про міжнародну правову допомогу, роз’яснено практичні аспекти виконання повноважень у вказаній сфері).
Студентам представлені для ознайомлення запити про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення процесуальних дій та екстрадиції осіб, які складені правоохоронними органами Миколаївської області та матеріали виконання запитів іноземних держав.
В ході зустрічі к. ю. н., доцентом Сидоренко Оленою Михайлівною були репрезентовані результати наукової діяльності кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», що були видані у збірнику наукових праць «Новітні кримінально-правові дослідження – 2017» та у колективній монографії «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані права» за редакцією д. ю. н., професора Олександра Васильовича Козаченка. На згадку про зустріч прокурору з міжнародно- правових доручень регіональної прокуратури Миколаївської області Зінченко Євгенії Юріївні подаровані монографія та збірник наукових праць.
Захід відбувався за участі та активного обговорення теми студентами та науково-педагогічними працівниками Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»: к. ю. н., доцентом Сидоренко О. М., к. ю. н., доцентом Ткалею О. В., к. ю. н., доцентом Каплій О. В., викладачем Мусиченко О. М.