Внесок студентської наукової спільноти Миколаївського інституту права в здобутки Одеської школи права

Науково-педагогічним складом кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», на виконання завдань, які поставлені законодавством про вищу освіту, та за постійним патронатом Президента НУ «ОЮА» академіка Ківалова Сергія Васильовича, велика увага приділяється науковим дослідженням студентів спеціалізації «Кримінальна юстиція». Протягом багатьох років на кафедрі проводяться постійно діючі наукові студентські семінари, мета яких полягає в ознайомленні активної студентської спільноти з новими досягненнями української правової доктрини та створення умов для залучення студентів до фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Постійна, планомірна та кропітка робота в цьому напрямку дає свої позитивні результати.

Так, під керівництвом завідувача кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» доктора юридичних наук, професора Козаченка Олександра Васильовича студенткою 2-го року навчання в магістратурі Адаменко Катериною була підготовлена наукова стаття «Нові підходи до дефініції закону про кримінальну відповідальність у зв’язку з розширенням меж кримінально-правового регулювання». В науковій публікації окреслено особливості сучасного кримінально-правового регулювання, яке характеризується розширенням предмета та методу такого регулювання. Щодо предмета регулювання, то він розширюється за рахунок включення в кримінальний закон кримінальних проступків. Натомість метод  кримінального права характеризується існуванням поряд з кримінальною відповідальністю інших кримінально-правових заходів. Запропоноване нове визначення та виділені спеціальні ознаки, які поряд із загальними ознаками нормативно-правового акта та закону характеризують кримінальний закон, формують нове розуміння кримінального закону як основного джерела кримінального права.

В той же час під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Сидоренко Олени Михайлівни студенткою, яка також навчається на 2-му курсі магістратури, Таран Зінаїдою підготовлена наукова стаття «Аксіологічні та антропологічні засади ефективності правових норм в умовах сучасності». Наукова публікація присвячена спробі надати авторське визначення категорії «ефективність правових норм» та проаналізувати її змістовні та суттєві ознаки. Досліджено детермінанти ефективності правових норм. Подальшого розвитку отримали ідеї аксіологічного та антропологічного підґрунтя ефективності правових норм, проаналізована соціальна обумовленість ефективності правових встановлень, визначені шляхи підвищення  ефективності правового регулювання в умовах сьогодення.

Обидві статті опубліковані на сторінках журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» (м. Одеса), серія «Юриспруденція»  за 2018 рік,  який віднесений Міністерством освіти і науки України до фахових юридичних видань та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін МІП НУ «ОЮА» та студентський науковий загал вітають з цією непересічною подією та бажають подальших успіхів на науковій ниві всім, кому не байдужі проблеми сучасного права та достатньо завзяття задля пошуку шляхів ефективного їх вирішення.