Виставка «Козацькому роду нема переводу»

Важливою складовою частиною навчального процесу під час підготовки фахівців будь-якого профілю була, є і буде гуманітарна освіта. Серед дисциплін гуманітарного циклу важливу роль має «Історія української культури». Особливо значимою ця дисципліна бачиться в сучасних умовах євроінтеграції України та глобалізації в цілому, оскільки поряд з підготовкою висококласного професіонала слід пам’ятати про знання і збереження унікальності культурно-ментальної сфери, роль і значущість тих культурних процесів, які відбувалися на території України. Викладачі кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» приділяють належну увагу цій проблемі.

Для української національної культури основоположною і базовою є народна культура. 26 жовтня 2018 року викладач кафедри і студенти 1 курсу відвідали Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна (виставка «Козацькому роду нема переводу»), де познайомилися з предметами музейної колекції, які яскраво ілюструють історію козацтва. Студенти прослухали інформацію про традиції та культуру українського козацтва, про розвиток українського мистецтва. Постійна експозиція музею була представлена ​​тематикою «Українське козацтво в образотворчому мистецтві».